Η κλινική είναι συμβεβλημένη με τον ΕΟΠΥΥ, οι υπηρεσίες είναι δωρεάν για τους ασφαλισμένους ασθενείς.
Εφημερεύουμε όλο το 24ωρο - Μεταφορά ασθενών με βανάκι ή αυτοκίνητο

On-line Αιμοδιαδιήθηση

about

Η on line μέθοδος αιμοκάθαρσης είναι η πλέον εξελιγμένη μέθοδος θεραπείας υποκατάστασης της νεφρικής λειτουργίας.

Στην θεραπεία αυτήν χρησιμοποιούμε high-flux φίλτρα, δηλαδή φίλτρα με υψηλό συντελεστή υπερδιήθησης και υψηλής διαπερατότητας, και ταυτόχρονα χορηγείται υπερκάθαρο στείρο μικροβίων και τοξινών υγρό υποκατάστασης. Κατά συνέπεια ανταλλάσσονται μεγάλοι όγκοι υγρών κατά την διάρκεια της θεραπείας, αποτοξινώνοντας τον οργανισμό στον βέλτιστο βαθμό.

Τα πλεονεκτήματα της on line αιμοδιαδιήθησης, είναι

  • Προσφέρει αιμοδυναμική σταθερότητα.
  • Καλύτερη κάθαρση φωσφόρου.
  • Απομάκρυνση μεγάλου μοριακού βάρους τοξινών, όπως β2-μικροσφαιρίνη κά.
  • Διατήρηση υπολειπόμενης διούρησης.
  • Καλύτερη θρέψη και μακροζωία.

Η μέθοδος αυτή εφαρμόζεται σε όλους μας τους ασθενείς.